Připojištění zásilek

17.04.2023

Povězme si o příběhu našeho klienta, který se potýkal s nedostatečnou možností pojištění svých zásilek a hledal spolehlivého partnera, který by mu zajistil bezpečnou přepravu.

Zákazník, malý obchodník specializující se na prodej exkluzivních designových produktů, se dlouhodobě potýkal s obavami ohledně pojištění svých zásilek. Jeho tehdejší přepravce nebyl schopen poskytnout adekvátní možnosti připojištění, což mu způsobovalo obavy o bezpečnost jeho drahocenných produktů.

Obrátil se na nás a sdělil nám své obavy a požadavky na spolehlivé pojištění svých zásilek. Byl překvapen tím, že jeho stávající přepravce nebyl schopen poskytnout tuto standardní službu, a chtěl se ujistit, že jeho zboží bude vždy chráněno a pojištěno v případě jakýchkoli nečekaných událostí.

Díky našim dlouholetým zkušenostem v této oblasti jsme klientovi mohli nabídnout možnost připojištění, které odpovídalo jeho potřebám a rozpočtu. Náš specialista mu vždy nastavuje připojištění pro všechny jeho zásilky, aby měl zákazník jistotu, že jeho produkty budou vždy chráněny před riziky přepravy.